Sat za našu planetu 2020 | WWF

Sat za našu planetu 2020 
© WWF
Earth Hour banner
© WWF
Sat za našu planetu 2020: okrenimo se prirodi
''Okrenimo se prirodi'' je ovogodišnji slogan akcije „Sat za našu planetu“ kojom se naša javnost obaveštava o klimatskim promenama s posebnim naglaskom o uticaju ovih promena na prirodno okruženje, kao i o tome da je priroda čovekov najbolji saveznik u adaptaciji za promene koje donose novi vremenski uslovi.
 
Kao i do sad simboličnim isključivanjem svetla na sat vremena, u periodu od 20:30 do 21:30, budite deo prenošenja važne poruke da zajedno možemo da stvorimo budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom. Prijavite nam se putem mejla serbia@wwfadria.org, kako bismo vas uvrstili na spisak učesnika u akciji „Sat za našu planetu 2020“. Potrebno je da dostavite ime organizacije/škole/kompanije, mesto i lokacije na kojima će biti isključena dekorativna rasveta. Navedite i ime partnera ukoliko planirate zajedničko učešće u akciji.
 
Ove godine idemo korak dalje. Želimo da podstaknemo individualne i društvene aktivnosti koje će se nastaviti i nakon oficijalnog gašenja svetla. Zato Vas pozivamo da pratite našu Facebook stranicu i uključite se na razne načine kako biste pokazali podršku ovoj važnoj globalnoj akciji.
 
Na ovaj način želimo da pojedinci, organizacije, institutcije, gradovi i kompanije pošalju snažnu poruku da je moguće nešto preduzeti po pitanju ublažavanja posledica klimatskih promena i da je moguće promeniti svakodnevne navike za dobrobit planete Zemlje i svih nas koji na njoj živimo.
 
Prošle godine u akciji Sat za našu planetu pridružilo nam se oko 200 partnera – gradova, opština, javnih ustanova, škola, vrtića, kompanija i organizacija.
 
Ove godine Sat za našu planetu podržava Vlada Švedske kroz projekat „Da nam klima štima“ (Climate Pact for Impact), koji WWF Adria – Srbija provodi u trajanju od dve godine, do kraja 2021. godine.
 
Cilj projekta „Da nam klima štima“ je da poveže različite aktere u društvu, interesne grupe, profesionalna i stručna udruženja, mlade i zainteresovane građane da bi se podigao opšti društveni i pojedinačni nivo razumevanja uzroka i značaja klimatskih promen, odnosno, da podigne svest građana o tome na koji način svojim angažmanom mogu smanjiti razorni uticaj ovih promena na opstanak planete i budućih generacija na njoj. Tri ključne komponente projekta su obrazovanje, podizanje građanske svesti putem javnih kampanja, i uspostavljanje saradnje sa privrednicima. Prioritetna ciljna grupa su mladi Srbije.  
 
Koncept projekta se zasniva na rezultatima empirijskih istraživanja uzroka klimatskih promena širom sveta, a i na neposrednom iskustvu vezanom za prirodne nepogode i razorne posledice koje se odražavaju i na ljude i na naše prirodno okruženje. Svedoci smo sve vidljivijeg delovanja klimatskih promena na teritoriji Srbije sa vidnim i ozbiljnim posledicama. Pretrpljena je velika materijalna šteta, ugrožena bezbednost, opstanak i zdravlje ljudi, a pre svih su pogođene ranjive grupe kao što su deca, žene, osobe sa invaliditetom i siromašni građani. 
 
Često smo skloni da previdimo jednostavnu istinu da bez zdrave prirode nema zdravog i uspešnog društva. Sva istraživanja ukazuju na to da će, ukoliko se ne preduzmu ozbiljne mere protiv emisije CO2 i ostalih uzroka klimatskih i ekoloških promena, doći do kritičnog rasta siromaštva u Srbiji, što će ugoziti svaku perspektivu ekonomskog i društvenog blagostanja. Većina građana Srbije još uvek nije svesna ozbiljnosti ovog planetarnog problema, odnosno ne razume da maćehinski odnos prema prirodnom okruženju direktno ugrožava razvoj i dugoročni opstanak kako planete tako i našeg društva. Uzroci ovakvog stanja svesti su brojni. Jedan od najakutnijih je neodgovoran odnos društvenih elita u borbi protiv klimatskih promena, odnosno odsustvo ozbiljne inicijative da se Srbija istinski uključi u brojne programe za borbu protiv klimatskih promena i da razvija institucije i ljudske resurse, kako bi se osposobila da postane ravnopravan partner razvijenim i ekološki osvešćenim društvima, u Evropi pre svega.
 
Ovim projektom nastojimo da podignemo svest ljudi tako što ih upoznajemo sa konkretnim aktivnostima i merama kojima mogu doprineti smanjenju klimatskih promena, i na taj način postati aktivni građani i građanke.  
 
Kontakt: Maša Perović, Climate Pact For Impact, Službenica za komunikacije, mperovic@wwfadria.org 

www.facebook.com/WWFSerbia
 
© WWF
Earth Hour 2020
© WWF
 
© Swedish Government
Swedish Government logo
© Swedish Government
 
© WWF
Earth Hour quote card
© WWF