Prijava za Sat za našu planetu | WWF

Prijava za Sat za našu planetuUključi se u "Sat za našu planetu"!

Poštovani,

Prijavite nam se pitem imejla serbia@wwfadria.org kako bismo vas uvrstili na spisak učesnika. Potrebno je da dostavite ime grada, opštine, organizacije, škole ili kompanije, mesto, i lokacije na kojima će biti isključena dekorativna rasveta.

Molimo vas da navedete i pun naziv ostalih organizacija ili institucija sa kojima ćete zajedno obeležiti "Sat za našu planetu" kako bismo i njih mogli da uvrstimo u spisak učesnika.

Veb baneri za vaš vebsajt i drugi digitalni materijali biće uskoro dostupni na stranici: wwf.rs/wwf_u_srbiji/sat_za_nasu_planetu/materijali/

Zahvaljujemo se svim učesnicima na prijavi!
#Connect2Earth
#SatZaNasuPlanetu

Saznajte više o klimatskim promenama

  •  
© WWF

    Uticaj klimatskih promena na divlje vrste životinja


Sat za nasu planetu u svetu