Zaštićena područja za prirodu i ljude | WWF


 
© Ruben Smit
Cilj programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ koji WWF sa partnerima sprovodi od oktobra 2015. godine je postizanje i promovisanje održivog korišćenja prirodnih resursa kako bi oni postali temelj društveno-ekonomskog razvoja.

Očuvani prirodni resursi i zaštićena područja su nedovoljno prepoznati kao potencijal za razvoj, kako u lokalnim sredinama tako i na nacionalnom nivou.

Želimo da to promenimo i zaštićena područja promovišemo kao model za održivi razvoj, područja koja ne predstavljaju prepreku već mogućnost za razvoj.

U okviru programa WWF radi na identifikaciji sektora i ključnih donosioca odluka, uključujući poslovni sektor, i sa njima razvija saradnju. WWF ima argumente koji pokazuju ulogu parkova i važnost usluga njihovih ekosistema za razvoj privrede u zemljama regiona. Primeri dobre prakse iz svetskih zaštićenih područja koje WWF ima poslužiće kao inspiracija.

Zajedno sa partnerima želimo da postignemo sledeće ciljeve:
  • Poboljšamo i učvrstimo saradnju između zaštićenih područja i lokalne zajednice u celom regionu,
  • Kroz konkretne aktivnosti stvorimo i promovišemo primere kako zaštićena područja mogu da generišu društvene i ekonomske dobrobiti u saradnji sa lokalnom zajednicom,
  • Povećamo saradnju sa donosiocima odluka i onima koji na njih utiču na nacionalnom nivou.

Koristeći primere društveno-ekonomskih dobrobiti parkova kojima se dobro upravlja, kao i argumente i informacije potrebne za odlučivanje, WWF  podstiče donosioce odluka iz 8 država regiona da sprovedu obećanja iz dokumenta „Velika pobeda za Dinarski luk“, koja su prihvatili 2013. godine. To je WWF-ov doprinos u sprovođenju ciljeva Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Velika pobeda za Dinarski luk

„Velika pobeda za Dinarski luk“ predstavlja značajan korak ka jačanju regionalne saradnje institucija koje su nadležne za zaštitu biološke raznovrsnosti i prirodnih resursa. Svoje korene ima u sporazumu koji je 2008. godine potpisalo šest zemalja regiona, obavezujući se na zajedničku saradnju i rad na unapređivanju zaštićenih područja u svojim zemljama.

WWF i PA4NP u Srbiji

„Zaštićena područja kao platforma za održivi razvoj“

U Srbiji se u okviru programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ radi na unapređenju upravljanja u pet zaštićenih područja. To su nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap i Tara, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i Predeo izuzetnih odlika Avala. U njima  se kroz tri posebno definisana programa radi na poboljšanju komunikacije sa lokalnom zajednicom i njenom uključivanju u upravljanje, na razvoju posebnih obrazovnih programa i na razvoju specifičnih turističkih ponuda koje će stimulisati kako posećenost tako i razvoj samog parka. 

Posmatranje medveda

U nacionalnim parkovima Tara (Srbija) i Biogradska gora (Crna Gora) kao deo ponude održivog turizma biće organizovana turistička ponuda za održivo posmatranje mrkog medveda uz promovisanje mera zaštite i unapređenja staništa ove vrste. Osim podizanja svesti lokalne zajednice o zajedničkom životu sa medvedom, program radi na uključivanju lokalnog stanovništva u održivi turizam od kog dobrobiti imaju i priroda i ljudi.

Kako bi se populacija ove ugrožene i strogo zaštićene vrste očuvala, WWF intenzivno radi na praćenju i prikupljanju podataka o brojnosti ove vrste, kretanju i rasprostranjenju, a sve to uz primenu najsavremenije tehnologije.

Osnivanje Saveta korisnika u nacionalnim parkovima

Cilj uspostavljanja Saveta korisnika u nacionalnim parkovima je da okupi, sasluša i pomiri interese stanovništva, organizacija, institucija i preduzeća, koji žive i rade u nacionalnim parkovima ili njihovoj neposrednoj okolini. Nastojimo da zajedničkim radom dođemo do modela koji će na održiv način povezati stanovništvo i nacionalne parkove Tara, Đerdap i Fruška gora, tako da njihov uspešan rad bude svima od koristi. Takođe, dobra saradnja parka i lokalne zajednice doprineće zaštiti prirode i biološke raznovrsnosti, što je osnovni cilj WWF-a.

Obrazovni programi i WWF akademija za prirodu

U pet zaštićenih područja WWF radi na unapređenju znanja zaposlenih o interpretaciji prirode, na razvoju specifičnih obrazovnih programa u zaštićenim područjima kao i na obrazovanju učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola kroz „WWF akademiju za prirodu” .

nakon realizacije programa, pet zaštićenih područja u Srbiji biće prepoznati kao obrazovni centri sa posebnim obrazovinm programima, kao i občenim osobljem koje te programe sprovode u radu sa različitim grupama posetilaca. 

„WWF akademija za prirodu” osmišljena sa ciljem da uključi nastavnike i učenike osnovnih i srednjih škola u aktivnu i kreativnu zaštitu prirode čiji smo svi deo. Učesnici akademije postaju ambasadori zaštićenih područja i dobijaju važnu ulogu u radu sa upravljačem zaštićenog područja, sa kojim zajedno rade na promociji svih prirodnih i kulturnih vrednosti. Prvi ciklus akademije održava se tokom školske 2016/2017 godine i uključuje 10 škola. 
 
© WWF/Szilard Kovacs
Medvedica Zvezdana, NP Tara
© WWF/Szilard Kovacs
 
© WWF Adria (Serbia)
WWF Adria i JP „Nacionalni park Tara“ zajedno rade na stvaranju jedinstvene turističke ponude zasnovane na održivom posmatranju divljih životinja.
© WWF Adria (Serbia)
 
© WWF
WWF je objavio „Priručnik za uključivanje zainteresovanih strana u upravljanje zaštićenim područjem“ za sticanje znanja i saveta za uključivanje lokalne zajednice u upravljanje nacionalnim parkom.
© WWF